Bán mạnh cổ phiếu Bất động sản, dòng tiền dịch chuyển về nhóm Ngân hàng, Bluechips, VN-Index đảo chiều tăng gần 3 điểm