Các dự án hạ tầng nghìn tỷ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy bất động sản công nghiệp