Chứng khoán Việt Nam được đánh giá hết sức hấp dẫn trong khu vực, đâu là những yếu tố hỗ trợ đà tăng của thị trường?