Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán “nằm sàn” la liệt, VN-Index giảm gần 26 điểm, lùi sát mốc 1.430