Cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm sàn trước làn sóng “call margin” của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp