Cổ phiếu bất động sản và xây dựng đua nhau tăng trần, VN-Index lên gần 23 điểm