Cổ phiếu chiết khấu sâu, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp mạnh tay ‘gom’ cổ phiếu