Cổ phiếu dầu khí bất ngờ bùng nổ đi ngược thị trường, điều gì đang xảy ra?