Cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc xanh với 21 mã tăng giá, VCB “tỏa sáng” tăng 4,8%