Cổ phiếu thép bất ngờ nổi sóng, Hòa Phát (HPG) khớp lệnh chóng mặt