Điều gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản nếu tiếp tục thiếu vốn?