Giá dầu hạ nhiệt, cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm mạnh