Giá dầu lên cao nhất từ đầu năm, cổ phiếu dầu khí đồng loạt “nổi sóng”