Giá dầu leo thang, cổ phiếu BSR bứt phá lên đỉnh một năm, vốn hóa Lọc Hoá dầu Bình Sơn tăng 32.000 tỷ đồng sau 10 tháng