Giá dầu xuống thấp nhất trong 15 tháng, cổ phiếu dầu khí “hết nhiên liệu”?