Giao dịch bùng nổ, chứng khoán Việt nhảy lên top 2 Đông Nam Á