Hoạt động đấu giá cổ phần trên sàn chứng khoán “ảm đạm” nhất từ trước đến nay