Lỗ lũy kế gần 400 tỷ, công ty bảo hiểm của shark Liên sắp lên sàn Upcom