Lý do khiến cổ phiếu dầu khí ngược dòng thị trường