Một mặt hàng của Việt Nam tung hoành khắp 2/3 thế giới: Mỹ, Trung Quốc đua nhau gom hàng, thu về hàng chục tỷ USD kể từ đầu năm