Một năm qua, giá dầu thô tăng 75%, khí tự nhiên tăng 179% nhưng chưa là gì so với loại nhiên liệu ‘bẩn nhất thế giới’ này