Ngành Thép khó khăn, đâu là doanh nghiệp có sức chịu đựng tốt nhất?