NHNN đã bán 6,4 tỷ USD để ổn định tỷ giá, có thể phải tăng lãi suất điều hành trong nửa cuối năm