NHNN vừa có động thái mới nhằm rộng đường can thiệp thị trường ngoại tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất