Nhu cầu tăng cao, ngành điện sẽ thế nào trong thời gian tới?