Những công ty lỗ trăm tỷ trong quý 2: Hầu hết do đầu tư chứng khoán