Ồ ạt bán tháo, cổ phiếu ngân hàng nằm sàn la liệt như TCB, VPB, VIB, CTG,…