Quyết định của FED sẽ khó gây biến động mạnh trên thị trường chứng khoán