Thanh khoản thị trường chứng khoán lên cao nhất trong hơn 4 tháng