Từng lên kế hoạch cùng T&T làm các dự án điện gió ngoài khơi trị giá 30 tỷ USD, Tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới dừng kế hoạch đầu tư tại Việt Nam