Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á