Xuất hiện nhiều “tin vui” cho thị trường chứng khoán