Ông Huỳnh Thanh Hải

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


- MBA, Cử nhân luật. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, điều hành doanh nghiệp, IB, M&A và mua bán nợ. Ông từng làm giám đốc chi nhánh Công ty Chứng khoán VNS, CEO công ty SID, thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex 3 và nhiều doanh nghiệp niêm yết khác.
- Hiện nay, Ông là hội viên câu lạc bộ doanh nhân Việt Nam, câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn và câu lạc bộ doanh nghiệp niêm yết.
- Ông đồng thời là TV HĐQT Công ty chứng khoán Alpha, CEO công ty Sài Gòn Capital và là cổ đông, cố vấn cho top 100 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chủ tịch Hội đồng Chiến lược


- Cử nhân Kinh tế Khoa Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc Dân.
- Ông từng làm Trưởng phòng Tự doanh Công ty CP Chứng khoán Agribank, Tv HĐQT Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3).
- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoàng Minh.

Ông Cao Minh Thắng

Tổng Giám đốc


- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Ông từng giữ chức vụ Giám đốc đầu tư của One Capital. Giám đốc bán lẻ của CTCP chứng khoán KB Việt Nam. Giám đốc Khối kinh doanh CTCP chứng khoán IVS. Tổng Giám đốc CTCP Sara Việt Nam (SRA). Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư CTCP Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital).

Ông Đoàn Ngọc Hoàn

Giám Đốc Đối ngoại


- Thạc sỹ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc Dân.
Ông từng có nhiều năm làm làm Tổng giám đốc CTCP chứng khoán đầu tư Việt nam (IVS).
- Tv HĐQT CTCP Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital).

Ông Cao Hoài Thanh

Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập


- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Impac, Hoa Kỳ.
- Ông từng là Tổng Giám đốc One Capital, The Capital Group (Liên hiệp Anh). Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán FPT (FPTS). Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital).

Ông Phạm Trọng Bình

Kiểm soát Nội bộ


- Tiến sĩ Luật Kinh tế tại Viện hàn lâm khoa học Liên Xô cũ.
- Ông từng là Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Tín Phát, Tổng Giám đốc CTCP Quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng vụ Thanh tra, Vụ Phát hành, Vụ Pháp chế thuộc UBCKNN kiêm giảng viên, trợ lý Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Bông Sen (Lotus Capital).