Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi


Tầm nhìn:

Là công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, đem lại hiệu quả đầu tư và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế.Chúng tôi sẽ sử dụng những ứng dụng công nghệ tài chính mới và hiện đại nhất để hỗ trợ NĐT tiếp cận các sản phẩm đầu tư một cách thuận tiện và dễ dàng.

Sứ mệnh:

Pacific Bridge Capital ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng với khách hàng, vì lợi ích của khách hàng, sự thành công của khách hàng là sự thành công của chúng tôi.

Giá trị cốt lõi:

An toàn - Chuyên nghiệp – Gia tăng giá trị cho khách hàng - Vì sự hài lòng của khách hàng.

Triết lý kinh doanh:

Khách hàng là trung tâm: Pacific Bridge Capital luôn nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động, lấy khách hàng là trung tâm và định hướng của mọi hoạt động. Các tài sản đầu tư của khách hàng được quản lý, theo dõi riêng biệt, minh bạch, phù hợp với tính chất nguồn vốn cũng như yêu cầu đầu tư của khách hàng.

Nhân lực là tài sản quý giá: Pacific Bridge Capital không ngừng củng cố chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân lực; cam kết tạo lập môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của từng cá nhân.