QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các cá nhân và tổ chức dựa trên các tài khoản được quản lý riêng biệt. Chúng tôi thiết kế các sản phẩm chuẩn hoá để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể làm việc với nhà đầu tư để tìm ra một giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của bạn. Khách hàng sẽ uỷ quyền cho chúng tôi thực hiện toàn bộ quá trình đầu tư phù hợp với Hợp đồng quản lý đầu tư.

QLDMĐT

Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư là gì?

Các bước thực hiện

Các bước thực hiện


bước 4

Tiêu chí lựa chọn đầu tư

bước 5

Tiêu chí lựa chọn Cổ phiếu


bước 3

Quy trình đầu tư

.
bước 6

Mục tiêu đầu tư