Agriseco: Thị trường tháng 2 bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang và phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu