Cả thị trường địa ốc bước vào “guồng đua” tăng tốc, niềm vui đã trở lại?