Cái kết nào cho các cổ phiếu từng được lãnh đạo doanh nghiệp công khai “hô hào”?