Cổ phiếu thép, ngân hàng giảm sâu, VnIndex giảm nhẹ cuối phiên nhờ nhóm bất động sản