Điểm lại những ‘sóng gió’ trên thị trường chứng khoán năm 2022