Doanh nghiệp sữa lâu đời nhất Việt Nam chuẩn bị niêm yết