Dự thảo sửa đổi Thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước tác động ra sao đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp hiện nay?