Gói hỗ trợ lãi suất 2% tác động ra sao tới thị trường chứng khoán?