Hàng không quốc tế dự báo tăng trưởng mạnh trong năm 2023, cổ phiếu hàng không chuẩn bị “cất cánh”?