Khối ngoại bán mạnh, cổ phiếu Hòa Phát rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 23 tháng