Khối ngoại bán ròng trở lại 220 tỷ đồng trong phiên 24/2, tâm điểm cổ phiếu ngân hàng