Khối ngoại có phiên bán ròng khớp lệnh mạnh nhất từ đầu năm với giá trị xấp xỉ 1.200 tỷ đồng