Lãi lớn, các ngân hàng và công ty chứng khoán đóng góp vào ngân sách nhà nước như thế nào?