Lần đầu tiên trong lịch sử vốn hóa Hòa Phát vượt Vingroup