Mua cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, bắt đáy hay “bắt dao rơi”?